ซาดิก Voltaire

ISBN:

Published:

Paperback

172 pages


Description

ซาดิก  by  Voltaire

ซาดิก by Voltaire
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 172 pages | ISBN: | 7.49 Mb

ซาดิกเปนผูมีสติปัญญา การศึกษา และทรัพยสมบัติทำใหซาดิกเชือวาเขานาจะมีความสุขได แตสวรรคกลับลิขิตใหตองเผชิญความทุกขนานัปการ ไดรับความอยุติธรรมจากกระบวนการศาล การศาสนา จากพระราชอำนาจสูงสุดของกษัตริยบาบิโลน การฉอฉลของบรรดามุขมนตรีMoreซาดิกเป็นผู้มีสติปัญญา การศึกษา และทรัพย์สมบัติทำให้ซาดิกเชื่อว่าเขาน่าจะมีความสุขได้ แต่สวรรค์กลับลิขิตให้ต้องเผชิญความทุกข์นานัปการ ได้รับความอยุติธรรมจากกระบวนการศาล การศาสนา จากพระราชอำนาจสูงสุดของกษัตริย์บาบิโลน การฉ้อฉลของบรรดามุขมนตรี และจากความอิจฉาริษยาของเหล่าข้าราชสำนัก วอลแตร์จะแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์โดยให้ซาดิกฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงอย่างไร เขาจะได้แต่งงานกับหญิงที่เขารักและมีความสุขหรือไม่ ผู้อ่านจะได้ทราบเมื่อติดตามจนถึงท้ายเรื่องวอลแตร์เริ่มแต่ง ‘ซาดิก’ หรือ ‘ชะตาลิขิต’ ในปี ค.ศ.1745 ขณะมีอายุ 51 ปี เขาใช้เวลาถึง 3 ปีในการแต่งปรัชญนิยายเรื่องนี้ ...เขาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมฝรั่งเศส โดยสมมติให้เรื่องราวเกิดขึ้นในตะวันออก ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับอนุญาตตีพิมพ์Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ซาดิก":


tomaszlenarczyk.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us